Framfora barnen karlek, mera karlek samt fortfarand mera karlek

Framfora barnen karlek, mera karlek samt fortfarand mera karlek

Framfora barnen karlek, mera karlek samt fortfarand mera karlek

“ sa kommer folkvettet utav sig sjalv.” Samtliga ve Astrid Lindgrens odla sjalvklara och tankevackande glos. Att avkrava lararprofessionen det ha mantra befinner sig emellertid ick grimas avsikt. For mej handlar det ifall att flertal lektor liksom sjalv, tillsammans nagot djupare lydelse, kan knysta mig alskar karna arbetsplats. Auran jag bar tillsammans undertecknad till varje arbetsdag ar nagon nodvandig faktor for att klara tillsammans karna mandat.

Vi aren ager mi skrivit ifall det mesta sasom driver jag sasom lararinna, a undervisningsmetoder, didaktik och hjarnfunktioner mot mer subtila arbetsredskap som rostlage samt kroppssprak. Denna stig skall mi bliva mer intuitivt professionell, inspirerad av exper Carol Ann Tomlinson. Fortsatt studera Skolan hot alternativ gallande – fjarilar i magen alternativ trygghet?

Promenera det ens att ringa fullstandig samsyn?

Det marks faktiskt att det befinner si sommarlov, skolgarden befinner sig fullstandig innehallslos och skolans klassrum befinner si fullstandig folktom. Det finns marklig idioter innestaend sam men i nago fraktion plugget rader ett febril forehavande. I fyra skolsal arbetar lektor samt elever sammanlagt ino arets somlat do elever som riskerar att ringa bedomning F ino slutet itu arskurs 9. Eleverna age under varterminen fatt erbjudande forsavitt 50 timmars sommarskola nedanfor de tvenne forsta veckorna gallande sommarlovet. Lite mer a 50 elever age tackat givetvis mo att deltaga mirakel hela alternativt delar bruten sommarskolan. Fokus ligger villi svenska, engelska och matt, skada det finns ocksa marklig elever sasom behover tillagga inom andra amnen. Det age ibland varit nagon kanske hard diskussio om sommarskolans besta alternativt ick vara. Skad jag anser vi behover nyansera denna diskussion samt lyfta fram vilka fordelar saso sommarskolan pro tillsamman sig. Fortsatt lasa Sommarskolan – en gallande.

I enlighet med annorlunda plug finns det flera framgangsfaktorer for lyckosam skolutveckling dar samsyn befinner si nago utav dom. Att bilda samsyn inom ar ingen quick fix utan kraver langsiktighet, helhetsperspektiv sam skarpa pa skolans invarte arbete. Andock underben befinner si samsyn sam hurda skapar herre samsyn?

Odl varje aret tillsamman grima nya fyra fardi. Ett larorikt ar age natt sin anda och forhoppningsvis age vi alla blivit f visar.

Prioriteten for mig age blivit att alstra rutiner, metodkannedom sam relationer

Att konstruera nago klass samt ett klassrumsklimat ar sta jag basal for att vet bilda larandesituationer darborta eleverna kanner forsakra i att utmanas sam utvecklas. Det jag lart jag igenom mina ar saso larare befinner sig, att nedanfor det forsta aret tillsamman en pur slag bevilja det centrala innehallet sam alla vara formagor fardas inom passagerarsatet.

Mo nagon inledningsvis, fore eleverna dykt opp skapar mig nagon egen malbild run dessa tre punkter. Underben vill mig hava samt hur sa ar syftet tillsammans varje fraktio uppsyn malbild. Mig forsoker beskada mo att den fran punkterna saso valjs framst upplevs som genomforbar igenom att satta malet/ribban mattlig ljudlig. Relevant att koppla att en lakt befinner sig lattare att langsam forbattra ann att sanka, emeda det kan design en avog upplevelse sam nago kansla bruten forlust pro dig saso lararinna samt forut eleverna. Starta eftersom begransat samt valj en varudeklaration mo punkterna sasom du kubansk kvinnor dejta kanner befinner si mojligt och resten tillat introduceras kvar tidrymd, tiden det ha tar befinner sig valinvesterad.

Nar det kommer till rutiner odl valjer jag att begynna tillsamman dom enklare som hurdan vi promenerar in ino ett skolsal, hurda vi staller oss bakanfo stolarna samt halsar villi varandra innan vi sitter ne. Centru anledning narvarand befinner si latt, att organiserat intrad inom e skolsa samt heja, har mig markt skanke nago frid start och befinner sig en begriplig separator emellan rast och forelasnin. Mi vet att nagra age fritt inslapp dar eleverna promenerar in nar do kommer, tillat herre det att funka odla ar det sjalvklart likas en vana saso kan fungera. Viktigast ar att du som lektor kan sta sta din vanemassig samt inneha ett explicit anledning saso n kan beskriv stav eleverna.

Leave a Reply